Windalarm

Met een financiële bijdrage helpt u ons om megawindturbines ver van woonwijken en waardevolle natuurgebieden te houden.

Uw bijdrage wordt ingezet voor het verder uitbouwen van dit burgerplatform, om zo een onderbouwd en gebundeld geluid te laten horen aan de volksvertegenwoordigers.

Ook maken we huis- aan-huis folders, doen we social media campagnes, maken spandoeken en huren soms inhoudelijke- en juridische expertise in.

Alle mensen werken voor Windalarm op vrijwillige basis.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL45TRIO0320381595 ten name van Stichting Windalarm. 

Gedoneerd: € 0

Doneren

 

Mocht u een bijdrage willen doen, alvast enorm bedankt!