Petitie: Windturbines van land naar zee

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen. 

Windalarm Amsterdam

21868 ondertekenaars sinds 04 januari 2021

Wij inwoners, inwoners van buurtgemeenten en gebruikers van de stad,

constateren dat:

  1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
  2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W:

  1. de planvorming inzake de windturbines nabij bewoning, (tuin)parken en natuur te stoppen;
  2. in plaats daarvan onder andere de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
  3. en te werken aan coöperatieve turbineparken op zee;

 

Ondertekenen

Mijn oproep mag zichtbaar zijn.
Houd me op de hoogte.

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Smid R J
Amsterdam 
Geen windturbines van 150m hoog in de stad! Zijn jullie gek geworden?
Colom Willy
Amsterdam 
Geen windmolens in woonwijken in Z.O Amsterdam
Pijnenburg MC
Vinkel 
400 meter afstand is niet genoeg!!
Keskin, A.
Amsterdam 
stop met plaatsen van; windturbines om de omgeving van Amsterdam Scienpark en Ijburg!
Frank van Lindenberg
Weesp 
stop met plaatsen van; windturbines in één van de dichtstbevolkte gebieden in Europa.
Geijsel
Ouderkerk aan de Amstel 
Stop deze ongebreidelde ambitie-politiek, luister naar de mensen, vindt haalbare alternatieven (op zee!)
Van Amesfoort, .h.a.m.
Amsterdam 
Help mensen met eigen woning met subsidie om huizen te voorzien van zonnenpanelen. Zet windmolens neer in industriegebieden of op zee.
H.Sitaldin
Amsterdam 
Stop windmolens
I.G.E. van Nes & J.D. Stoutenbeek
Amsterdam 
stop bouwen windparken binnen 1500 m van woon- en recreatiehuizen vw leefbaarheid belastende en ziekmakende effecten.
R.J.J.M. van Heusden
Amsterdam 
geen windmolens binnen een straal van 1500 meter van een woongebied
Hoolwerf, M.L.
Amsterdam 
Geen windmolens op minder dan 1500m van mijn woonwijk Park de Meer
R. Bergher
Duivendrecht 
Stoppen ermee.
I. Valckx
Amsterdam 
Geen reuzeturbines binnen een straal van 1500m van een woongebied. Dag en nacht een bromtoon is gekmakend. Plaats die reuzen op zee.
Van Kleinwee
Nijkerk 
Horizonvervuiling, negatieve effecten voor gezondheid en welzijn. Windturbines hoor niet in de nabijheid van woonwijken. Plaats windturbines niet binnen een straal van 10x de lengte van de bebouwde kom. zoals ook de richtlijnen in andere Europese landen al zijn! Zoek andere locaties of duurzame oplossingen.
M van den Bedem
Nijkerk 
Waarom windturbines zodicht bij woningen en beschermde natuur gebieden als Arkemeen bij Nijker de flora en fauna zullen hier onder te leiden hebben. Nog meer zeldzame vogels dood.door die grote wieken.
Vos a
Nijkerk 
Plaats geen windmolens bij steden, houd hier een gepaste afstand van minimaal 1500 meter bij woonwijken vandaan.
G.E.J. van Beek
Nijkerk 
Duurzame energie zijn we voorstander van maar er zijn betere oplossingen beschikbaar dan windturbines te plaatsen vlak bij woonwijken die een hoop hinder veroorzaken.
Pegtol, N
Nijkerk 
Ik heb werkelijk niets tegen duurzame energie opwekking, maar >200m hoge windmolens horen niet pal naast woonwijken gezet te worden. Er is ruim genoeg plek in Nijkerk, en in Nederland, om windmolens te plaatsen zonder daar overlast en schade voor bewoners bij te geven.
Van de top m.s.g.
Nijkerk 
Horizonvervuiling is ook milieu vervuiling
M. Van den Bedem
Nijkerk 
Denk niet financieel belang, maar ook in het belang van de burger en het woongenot. Vraag je als politicus af hoe jij het zou vinden, als dit jou zou overkomen. We hebben nu een prachtige wijk, zonder ongemak. Dat willen we graag zo houden. Plaats ze op een plek waar niemand er last van heeft. Win-win!!
B.E. Steltenpool
Nijkerk 
Windturbines plaatsen nabij een woonwijk heeft op de lange termijn negatief effect op de gezondheid van de inwoners, flora en fauna. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken, de gemeente zal hiervoor verantwoordelijk gesteld worden. Het is dus korte termijn denken als gedacht wordt dat windturbines nabij een woonwijk rendabel en milieuvriendelijk zouden zijn. Op de lange termijn zullen de negatieve effecten en kosten veel groter zijn dan de opbrengst van een windturbine nabij een woonwijk op korte termijn. Een andere vorm van energie opwekking nabij een woonwijk, als een zonnenpanelenveld, is veel minder belastend voor inwoners, flora en fauna en daardoor op de lange termijn een betere investering. De plaatsing van windturbines aan de A28 bij Nijkerk draagt daarnaast ook niet bij aan de veiligheid van het verkeer op die weg, waar ter hoogte van Nijkerk al relatief veel ongelukken gebeuren.
A. Heilker
Nijkerk 
Windmolens nabij een woonwijk geven fijnstof verplaatsing en meer geluid de wijk in van de molens en snelweg, Wijkbewoners verkrijgen een lelijk uitzicht en last van slagschaduw. En wie weet wat nog meer. Dit alles geeft gevolgen voor de gezondheid van de bewoners en flora en fauna in de wijk en geeft een vermindering van de waarde van de woningen. En wat dacht u van het gebruik va. de A28. Thv Nijkerk Zuid gebeuren al zo vaak ongelukken, windmolens kunnen ook dit versterken. Waarom niet inzetten op energieopwekking waar de gevolgen voor de bewoners van de stad nihil zijn.
Floor jm
Nieuwegein 
Denk ook es aan de vogels! Die leven daar, het is hun gebied!
Bloem T
 
In Almere worden nu 17 molens van 220m hoog gebouwd in een woongebied waar 15.000 huishoudens gepland zijn. Allemaal binnen 1,5km van de molens. De eerste molens draaien al, de eerste mensen liggen als snachts wakker van het gebrom. Winst voor leefbaarbaarheid. Politiek stop de waanzin!
Elise
Landsmeer 
Stop de plaatsing van windmolens bij huizen en natuurparken.
Aarts J.G.
Amsterdam 
Geen windmolens op < 600 meter van woonwijken af!
V.A.H. de Lange
 
Stop met het ziekmaken en verdrijven van mensen.
Luzi H
Amsterdam 
Hoe kan een gemeente dit nu weer zonder enig contact/overleg met directe gemeente-inwoners doen? Is u wat gevraagd? Mij niks, en ik woon minder dan 2km binnen voorkeurzoekgebied. Niks meer aan te doen? Hoe kan je je burgers zo passeren? Ondemocratische doorduwerij, walgelijk.
Rits M
Uithoorn 
Kijk naar vele alternatieven! Kernenergie en waterstof zijn enkele voorbeelden. Overbevolking behoort ook geagendeerd te worden.
van dijken, m
Amsterdam 
stop windmolens
Meeuwsen P.F.
Amsterdam 
Stop met het plaatsen van windturbines.
Ruijs i w
Amsterdam 
De windmolens zijn een prestige project die 10.000en mensen negatief beinvloeden. Als energievoorziening zijn er minder ingrijpende alternatieven.
Jan J
 
Toch typisch dat dit soort petities worden gevormd nu ook de linkse inwoners van de hoofdstad, die menen een bijzonder volk, met meer rechten te zijnm te maken krijgen met turbines in de buurt. Wederom een teken van randstedlijke hypocrisie die ons land verziekt. De miljarden kostende CO2 fabel scoort in die kringen nog steeds hoog.
Hsiao, C
Amsterdam Zuidoost 
De burgers altijd betrekken bij dit soort beslissingen als het gaat om veranderingen zo dicht bij hun of ons woon/natuurgebied. En zeker een keuze mogelijkheid geven van hoe dan wel op te lossen. Wij moeten dit wel samen doen het is niet alleen een probleem van de overheid, maar ook van de burger, maar de oplossing moet dan wel samen besloten worden.
tegelaar
Amersfoort 
Sp
de boer e.
Amsterdam Zuidoost 
Windenergie graag! Maar niet zo maar her en der vlakbij woningen en in natuurgebied. Het gebrom van deze turbines is bijzonder akelig. Niet alleen hoorbaar maar ook voelbaar in t lichaam, vooral s nachts. Slaapverstorend en onontkoombaar. Zoek aub alternatieven op zee en daken.
V Eesteren
Ouderkerk aan de Amstel 
Windmolens = geen groene energie: - landschapsvervuiling - lage energiedichtheid (kost dus veel land) - overlast voor mens en dier - materialen zijn niet recyclebaar - er moet geld bij
van Vliet, E.
Amsterdam Zuidoost 
Stop met windmolens in Natuurgebieden en bij woonwijken
Kalf M.
Oostzaan 
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdq7wh/hoofdstuk_1_grondrechten
Oom P.T.
Soest 
Windmolens op zee, maar liever nog zonnepanelen op openbare gebouwen