Windalarm

Windalarm is een groeiende beweging die zich verzet tegen de plannen tot het plaatsen van 150-200 meter hoge megawindturbines vlakbij woonwijken en in de natuur.

Megawindturbines horen om gezondheidsredenen (o.a. geluid) niet thuis binnen minimaal 1500 meter van woningen. Het huidige RES beleid zorgt voor het uitstrooien van winturbines over het land zonder dat daar een heldere visie inzake Ruimtelijke Ordening aan ten grondslag ligt. Nederland is zeer dichtbevolkt en de druk op ruimte en natuur is groot. 

We weten dat er genoeg ruimte op zee is om de Nederlandse doelstellingen te halen. Dat is ook nog een stuk goedkoper voor de belastingbetaler daar wind-op-zee geen subsidie meer nodig heeft in tegenstelling tot wind-op-land.

Wij steunen de transitie naar een economie die geen klimaatverandering veroorzaakt maar geloven dat dit beter, socialer, sneller en goedkoper kan. Het 'als pindakaas uitsmeren van duurzame energie over het land' is aantoonbaar nadelig. Aldus het advies van de Rijksadviseurs.

Het vertraagt de transitie omdat het netwerk er niet op is berekend. Lees verder op de website hoe en waarom.

Financiering

Alle mensen binnen Windalarm werken op vrijwillige basis. We ontvangen geen subsidie. Onze kosten worden geheel gefinancierd door vrijwillige bijdragen van symphatisanten. Alle giften die Windalarm totnutoe heeft ontvangen zijn afkomstig van Nderlandse donateurs. Het totale bedrag afkomstig van één bankrekening was maximaal € 100,-. Verder hebben we eenmalig € 500,- ontvangen van een volkstuinvereniging.

Samenwerking en organisatie

Windalarm werkt nauw samen met andere actiegroepen in Nederland. We zijn niet verbonden aan een politieke partij. Windalarm is ontstaan in November 2020 en heeft de hieronder weergegeven organisatie structuur. De kerngroep bestaat uit 10 mensen van diverse achtergrond. We zijn altijd op zoek naar verdere ondersteuning. Neem hiervoor contact met ons op.

 

DIY

Logo's